Park Óvoda bemutatása

"Szükségem van rád, mert szeretlek"

(Franz)

Címkép

Gyermekképünk alapja a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy valósul meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek.

Vegyes életkorú csoportokat szerveztünk, hiszen a családokban is különböző korosztályok együttélése közben valósul meg a nevelés komplex formája. A családban gyermekeket érő hatások alakították, formálták a viselkedésüket, magatartásukat és észrevétlenül gyarapodott ismeretük, fejlődött készségük.
Olyan óvodát szerveztünk, mely kötöttségmentes, családias, érzelmi biztonságra épül, ahol a gyermeki személyiség szabadon bontakozhat ki.

Nevelési feladatainkat a szülőkkel közösen kívánjuk végezni olymódon, hogy megalapozzuk az iskolai nevelést. Intézményünkben folyó nevelés kiegészíti a családi nevelést, hiszen azt pótolni nem tudjuk és nem is akarjuk átvenni annak szerepét. 
Az egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk, a tanuláshoz szükséges készségek, képességek folyamatos alakítását.
Természetesen az iskolai életre való alkalmasság óvodai nevelésünknek csak egy része, hiszen az itt töltött évek alatt a gyermek egész személyiségét fejlesztjük.

 

Óvodánk nevelési rendszere

Az óvodai nevelés feladatai sokrétű, szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő, komplex módon érvényesülő tevékenységek, melyek az óvodai élet teljes rendszerét átszövik.
A mi programunk rendszerelemei a következők:
A nevelés alapvető kerete: az egészséges életmódra nevelés és gondozás, a szocializáció és az érzelmi nevelés, és anyanyelvi nevelés.
A keretekben jelennek meg a gyermekek tevékenységei a játék, a munka jellegű tevékenység és a tanulás. Közülük elsődleges és alapvető a játék, mely a gyermek egyéb tevékenységeit is áthatja.
Az óvodai nevelés keretei, tevékenységformák között szoros összefüggés van, egyiket sem kezeljük elszigetelten, viszont meghatározó szerepet szánunk a játéknak, az anyanyelvi nevelésnek, a környezet megismerésére nevelésnek, és a mozgásnak.

Óvodánkban előre meghirdetett nyílt napok nincsenek. Az érdeklődők telefonon időpontot egyeztethetnek az intézmény látogatásához. Beszélgethetnek az óvodavezetővel nevelési elveinkről, és meglátogathatják a csoportokat is.

 

Óvodánk elérhetőségei és körzetei