Ovi-Zsaru program

 

Ovi-Zsaru program1

Mi is az Ovi-Zsaru program?

Óvodás korú gyermekek bűnmegelőzési programja.

 

Az óvodáskorú gyermek fokozottan ki vannak téve kisebb-nagyobb baleseteknek. Életkori sajátossága a játékosság és kíváncsiság, de még nincs elég tapasztalata, így sokszor nem ismeri fel a veszélyt sem, és nem is tud megfelelően viselkedni. Ennek a programnak a célja a gyermekek védelme - gyermekek sérelmére elkövetett- bűnözéssel szemben. A főként a nagycsoportos korosztály számára kidolgozott bűn - és baleset-megelőzési témájú program célja a gyermekek áldozattá válásának megelőzése, biztonságérzetük erősítése, és annak elősegítése, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.

Miért a nagyok?

Mert ők hamarosan iskolába mennek, hosszabb-rövidebb időt már egyedül illetve felnőtt felügyelete nélkül is eltölthetnek otthon vagy a játszótéren, adott esetben önálló döntésekre kényszerülhetnek. Saját érdekükben életkori sajátosságaiknak megfelelő módon kell őket felkészíteni, tájékoztatni a biztonságos és helyes viselkedésformákat illetően.

Az óvodai foglalkozásokon és az otthoni feladatokon keresztül szerepet vállal benne az egyenruhás rendőr, az óvodás, az óvónő, a szülő, akár a nagyobb testvér, nagyszülő is.

 

A program több modulból áll, mely a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve mesékre, történetekre, szerepjátszásra épül. Az első foglalkozás egyenruhás rendőr közreműködésével, a témák feldolgozását segítő kesztyűbábok megszemélyesítésével („Rendőr Robi, Rosszcsont Ricsi”), bemutatásával és átadásával történik. A további foglalkozásokat a programban résztvevő csoport pedagógusa tartja meg a vele történt módszertani konzultációt követően, a rendőrség által biztosított oktatási egységcsomag segítségével.

 

A program témakörei:

1. Ismerkedés szabályai (ki az idegen számunkra, mit mondhatunk el idegen embernek magamról és a családomról).

2. Szabályok, utasítások betartásának fontossága (kinek az utasításait tartsuk be, kinek fogadjunk szót s miért).

3. Idegen személlyel történő találkozás, kapcsolat, ajándékelfogadás szabályai (Utcán, játszótéren, idegen lakásban).

4. Egyedüli otthon tartózkodás szabályai (telefonálás, idegen beengedése a lakásba).

5. Veszélyes eszközök is lehetnek, nem játékszer (háztartási eszközök, szúró-vágó eszközök használata, testi épség megóvása).

6. Közlekedés szabályai (gyalog, kerékpárral, utasként gépkocsiban).

 

A témakörök feldolgozása nem csak az óvodában történik. Mind a hat játékos foglalkozás után egy-egy feladatlapot, vagy színezőt visznek haza a gyerekek, melyet otthon a szülővel közösen oldanak, meg, színeznek ki, melynek során a szülő is tájékozódhat gyermeke ismereteiről. Év végén a szülők egy kérdőív kitöltésével, véleményükkel segítik a program működtetőit, fejlesztőit.

 

A program koordinátorai: Szeidermann Ilona és Radványi Katalin

 

Ovi-Zsaru 2