ÓVODAI BEMUTATKOZÓ

Vezető küldte be 2021. 03. 17., sze – 17:22 időpontban

Kedves Szülők!

A kialakult helyzetre való tekintettel az óvodánk bemutatásához kapcsolódó személyes találkozások egy része sajnos idén is meghiúsult.

Leendő óvodásunk kedves szülei folyamatosan keresnek meg azzal, hogy rövid tájékoztatót kaphatnának e az óvodánkról.

Természetesen a Park Óvoda -Lakkozó Tagóvoda részletes programját itt a honlapunkon megtalálják.

Rövid kis bemutatkozásunk fogadják szeretettel.

„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban,

Némelyik hangja mély, a másiké magas,

Megint másik hangosan cirpel a telefondróton,

És aki csak tapsolni tud, olyan is akad…..”

( Margaret Mantle)

Mindkét óvodánk az Önkormányzat által fenntartott:

Park Óvoda 5 csoportos

Lakkozó Tagóvoda 8 csoportos intézmény, melyből 3 csoport német nemzetiségi, mindkét nyelv, a német és a magyar fejlesztését szolgálja.

Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül, a hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van.

A két tannyelvű nevelést német nemzetiségi óvodapedagógusok segítik, a gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig.

Környezetük zöld övezet a lakótelepen, hiszen közel vagyunk a Farkas-erdőhöz és az udvarok felújított nagy területén is sok a zöld felület.

Mindez az előny is tükröződik programunkban és szemléletünkben is, hiszen hamarosan:

Park Óvodával : Örökös Zöld óvoda cím

Lakkozó Tagóvodával a Zöld Óvoda cím elnyeréséért pályázunk .

A Park Óvoda is és a Lakkozó Tagóvoda is a közelmúltban felújított óvoda.

Csoportszobáink világosak, tágasak óvodapedagógusaink csoportszobán belül is igyekeznek biztosítani a gyermekek számára a mozgásfejlesztő eszközök használatát, a természetes alapú mozgások lehetőségét a szabad játékon belül.

Tágas tornaterünk, Lakkozó Tagóvodában két tornatermünk, mely jól felszerelt segíti a gyermekeink mozgásának, mozgás kultúrájuknak fejlesztését.

Egyik legfőbb nevelési célunk a környezet megismerése, a környezettudatos magatartásra nevelés.

Óvodánk szemléletében a legfontosabb azonban, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is önálló személyiség, de egyben szociális lény is.

A gyermek mindenek felett álló érdekét tartjuk fontosnak, amit a családokkal összhangban, kiegészítve valósítunk meg.

Ezért is szervezzük csoportjainkat vegyes életkorú gyermekek számára, hiszen, ahogy a családban és a társadalomban különböző korosztály van jelen, így az egészséges közösségi szerveződés is így teljesedik ki.

A gyermekek különbözősége a közel azonos korúak, és a vegyes életkorú gyerekek körében is jól érzékelhető.

Igyekszünk egyre jobban megismerni a hozzánk érkező gyermekeket.

Jól megfigyelhető számunkra az azonos korú gyerekeknél, a korosztályoknál és az átlagostól eltérő ütemben fejlődő gyermekeknél az egyes területeken előforduló különböző fejlettség.

Fontosnak tartjuk, hogy a különböző gyerekek különböző odafigyelést, különböző segítségnyújtást, gondoskodást, egyéni fejlesztést igényelnek, hiszen minden gyermeknek más az igénye, és igen eltérő a fejlődési üteme még testvérek, ikerpárok esetében is, ahol a szülők részéről közel hasonló nevelésben, bánásmódban részesülnek.

Hisszük és valljuk hogy a gyermekek számára, ahhoz hogy megnyíljanak, együttműködőek legyenek , fontos a mosoly ,az örülni tudás, az érintés az irányított és kontrolált érzelemközvetítés.

Eltérő képességekkel, egyedi személyiséggel, fejlettséggel valósítják meg önmagukat, helyesen és egészséges életvitellel felállított napirenddel és szokás- szabályrenddel.

A nevelés áll a központban, mert hisszük és valljuk, hogy az irányított tevékenységeket csak a nevelésen keresztül tudjuk megvalósítani.

A derűs, nyugodt, vidám gyermek tud kiegyensúlyozottan játszani, mozogni, kísérletezni, tevékenykedni, ismereteket elsajátítani.

Óvodánk ezért is szervez különböző programokat, amikben felkelthetjük gyermekeink érdeklődését, kipróbálhatják képességeiket, bevonva a szülőket, nagyszülőket is. Néhány már hagyománnyá vált program felsorolásával szeretnénk bepillantást nyújtani munkánkba: közös anya-nagymama nap Karácsony előtt, apa-nagypapa nap tavasszal, közös Karácsonyok, Farsangok, Zöld óvoda kreatív játszóház, Barkács délutánok, Sport Nap, Családi nap, szülős –nagyszülős foglalkozások, egyéb előadók témához igazítva, havi színházi előadások, Ovi-zsaru program, néptánc és még sorolhatnánk az aktuális eseményeket, melyek a Lakkozó Tagóvoda életébe is folyamatosan beleolvadnak.

Biztosítjuk gyermekeink számára a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört.

A délelőtti rugalmas, folyamatos napirend kialakítása lehetővé teszi, hogy minden gyermek megkapja a neki járó gondoskodást, figyelmet.

A rugalmas napirendbe ágyazott párhuzamosan szervezett tevékenységek lehetőség a gyermek számára, hogy kedve és érdeklődése szerint válasszon a különböző tevékenységek közül, és önállóan döntsön, kivel és mit játszik, milyen tevékenységbe kapcsolódik be, vagy egyszerűen csak szemlélődik. Figyelembe veszi, hogy a gyermek lételeme a játék, alkalmat adhat minden érzékszerve ható tapasztalásra, társas kapcsolatok alakulására, közösen átélhető élményekre, együttműködésre melyen keresztül jól fejlődik kommunikációs képességük is.

A sétanapok heti rendszerességgel történnek, így megismerkednek közvetlen és a közvetett környezettel adott téma szerint.

Mi felnőttek, akik többségében régóta dolgozunk itt intézményünkben, szeretünk itt lenni, mert magunkénak tekintjük a második otthonunkat gyerekzsivajjal együtt és ezt a szemléletet igyekszünk tovább örökíteni hozzánk érkező fiatal és kevésbé fiatal kollégáknak, arra ösztökélve őket is, hogy gyarapítsák ismereteiket, szakirodalmakba, publikációkba mélyedjenek, új típusú szaktudás felé nyissanak, ebben támogatjuk, segítjük őket.

Az óvoda szolgáltatásai

Alapszolgáltatások :

Logopédiai ellátás

Fejlesztőpedagógiai ellátás

SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása /beszédfogyatékos/

Hittan

Programunkba beépített: Gyermektánc, néptánc

Választható szabadidős tevékenységek:

Karate

Balett

Judo

Ovi-foci

Gyermek jóga

Gyermektánc

Ovi-sakk érdeklődés függvényében

Játékos német nyelvű foglalkozás érdeklődés függvényében

Fakultatív hit-és vallásoktatás

Megnyílott az óvoda,

varázslatos palota.

A falakról vidám bábok

kuncogják a nagy világot.

Itt nevetgél sok barát,

felfedezünk száz csodát,

hát… amikor széjjel nézek,

látom, milyen jó kis székek

hívogatnak: „Csüccs ide!”

El se hinné senki se,

hogy az asztal nem hatalmas,

és a mosdó épp alkalmas…

Óvó néni, te légy az, aki…

…aki megvigasztalja és megérti, ha szomorú.

Aki vizet ad neki, ha szomjas, mindig.

Aki igyekszik meggyőzni arról, hogy a brokkoli és a zöldségek finomak.

Aki beköti a sálját, sapkáját, cipőjét, ahogy az anyukája szokta.

Akit ha néha kizökkentenek a lelki nyugalmából, bocsánatot is tud kérni.

Aki akkor ölel a legszorosabban, amikor úgy érzi, hogy senki nem szereti, mert nagy kópéságot csinált.

Aki ha a gyerek dobál, készít neki célba dobó játékot.

Aki ha kiborítanak valamit, vagy nem szedik össze a játékokat, versenybe száll az összepakolásban velük.

Aki ha nagyon egyedül érzi magát valamelyik gyerek, odakucorodsz mellé és összeér a lelketek.

Aki kezeit mindig ölelésre és simogatásra használja.

Aki a lábával a jó utat tapossa.

Aki lelkében megfér az alázat, az egyszerűség és a tiszta szeretet.

Aki biztatni tud minden kis próbálkozót, aki személyes varázsával a puszta jelenléte is motivál.

Aki a viták hevében is józan fejjel tud dönteni.

Aki a délutáni pihenőidőben meséskönyvet ad a nem alvó gyereknek. Aki a vitázó feleket egyformán meghallgatja.

Aki altatót énekel és simogat, amíg megnyugszik és elalszik a kisgyerek.

Aki reálisan és empátiával tájékoztatod a szülőt gyermeke fejlődéséről.

Aki igazi élményt nyújtó napokat szerez a kicsiknek.

Akinek a csoportjában mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

Aki tudja, hogy melyik gyereket miben kell bátorítani.

Aki mindig szem előtt tartja, hogy a gyermek egy kis védtelen emberke. Aki őszinte szeretettel és tisztelettel fordul a gyermekek felé.

Aki előtt MINDEN gyermek ugyanolyan, és mégis teljesen más csoda.