Lakkozó Tagóvoda bemutatása

Alapelvünk, hogy arra törekedjünk, a nálunk töltött időt élményekben gazdagon töltse, s derűs, kiegyensúlyozott légkörben fejlődjön minden gyermek. Az óvodai élet segítse elő, hogy a gyermek olyan helyzetbe kerüljön, ahol számára eddig ismeretlen kulturális, művészeti élményekkel találkozzék, új tapasztalatokat szerezhessen.

A néphagyományok megismerését is fontosnak tartjuk a mai világban, felelevenítjük a régi hagyományokat, bemutatva a népi kultúra alapelemeit. A gyerekek nevelésében a család szerepe a meghatározó, az óvodai nevelés kiegészíti azt. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az óvodai és családi nevelés közel azonos elvek alapján történjen, s ehhez feltétlenül szükséges egy szoros, kölcsönös bizalmat feltételező kapcsolat kialakítása.

Közösen kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy a kisgyermek családi és óvodai élete közti átmenet folyamatos legyen. Ehhez ismernünk kell a családok sajátosságait, szokásait, így a családra szabott speciális segítséget nyújthatunk. A mi feladatunk, hogy igényeljük a szülők aktív közreműködését, és segítőkészen közeledjünk feléjük.

 

Óvodánk elérhetőségei és körzetei

​​​​​​​