Gyakorlati képzés

Intézményünk a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Óvónői szakának hallgatói számára nyújt segítséget az elméletben megszerzett tudás gyakorlati alkalmazásában. Jelenleg a Park óvodában 2 hallgatói csoport végzi óvodai csoportos és egyéni gyakorlatát. 
Gyakorlat vezetők: Kyriacou Krisztina Süni csoport és Angelovicsné Kovács Krisztina Gyöngyvirág csoport.


"Cél, hogy a hallgatók a gyakorlati képzés során a saját egyéniségüknek leginkább megfelelő eszközöket, módszereket megismerhessék és alkalmazhassák, annak érdekében, hogy hiteles és érett óvodapedagógus személyiség lehessen majdani növendékei számára, a hozzájuk való viszonya empatikus és szeretetteljes legyen, valamint a korosztálynak megfelelő, korszerű módszerekkel dolgozhasson."- Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai kar Pedagógiai Intézet